Loading...

Dvestopäťdesiat otázok o online marketingu s Inbound metodikou.

02 mar 17 Written by  Rastislav Pepel
Dvestopäťdesiat otázok o online marketingu s Inbound metodikou.

Ahojte online marketéri,
určite na svojich pracovných stretnutiach bojujete o každú minútku len aby ste sa efektívne dopracovali k jasnému zadaniu.

 Avšak mnohokrát treba nájsť so svojim spolupracovníkom, či zákazníkom spoločný dorozumievajúci jazyk, čo nie je vždy jednoduché. Pre brainstorming som si vypracoval takúto štruktúru s dvestopäťdesiatimi otázkami, ktoré ma udržujú byť zameraný na riešenie a zároveň spolupracovníkovi / klientovi kladiem otázky, čím sa mi otvára vzájomná diskusia. Zároveň takto zisťujem na akej úrovni sa kolega / klient orientuje v problematike. Možno vám pomôže.


Základy efektívnej Inbound stratégie

1) Prečo Inbound?
• Aký je rozdiel medzi tradičným marketing a Inbound marketingom?
• Čo je to Inbound?
• Čo je Inbound Metodika?
• Aké sú rôzne fázy, ktoré tvoria Inbound Metodiku?
• Ako analýzy zapadajú do Inbound metodiky?

2) Aké sú základy prichádzajúceho úspechu?
• Aké sú Inbound osvedčené postupy?
• Čo je to kupujúca persóna a ako si vytvoriť kupujúcu persónu?
• Aké tri veci je potrebné mať na pamäti pri vytváraní kupujúcej persóny?
• Ako si urobíte analýzu kupujúcej persóny?
• Aké sú hlavné zložky profilu príbehu persóny?
• Čo je to cesta kupujúceho?
• Aké sú fázy, ktoré tvoria cestu kupujúcej persóny? Ako sú definované?
• Akú úlohu zohráva obsah v Inbound Marketingu a predaji?
• Pokiaľ ide o Inbound, čo je kontext?
• Aké sú rôzne spôsoby ako využiť obsah?

3) Ako Inbound vyzerá?
• Čo je považované za posun od tradičného až po Inbound Marketing?
• Čo tvorí príbehu dobrého profilu persóny?
• Čo robí pre kupujúcu persónu správny obsah?

Optimalizácia webových stránok pre vyhľadávače

4) Čo je optimalizácia pre vyhľadávače?
• Akým spôsobom SEO pomáha vašemu Inbound Marketingu?
• Ako vyhľadávače nájdu a pochopia poradie stránok zobrazovaných vo výsledkoch vyhľadávania?
• Aký je rozdiel medzi platenými výsledkami a organickými výsledkami?

5) Aké sú SEO osvedčené postupy?
• Aké sú kľúčové slová a ako by ste mali vyberať pre vaše podnikanie tie pravé?
• Ako vaše kupujúci persóny a faktor kupujúceho zapadá do vášho výskumu kľúčových slov?
• Akým spôsobom môžete rozšíriť svoj zoznam kľúčových slov?
• Ako môžete zistiť, aké kľúčové slová ľudia používajú pri hľadaní vašej stránky?
• Aký je rozdiel medzi krátkodobými a dlhodobými kľúčovými slovami?
• Akým spôsobom by ste mali optimalizovať vaše stránky pre vyhľadávače?
• Ako by ste mali správne optimalizovať webovú stránku?
• Aké typy odkazov by ste mali zahrnúť do svojho obsahu a prečo?
• Prečo je podpora dobrej užívateľskej skúsenosti dôležitá pre SEO?
• Prečo by ste mali optimalizovať pre mobilné telefóny?
• Prečo je podpora vášho obsahu dôležiá pre SEO?
• Aký je vzťah medzi odkazmi a SEO?
• Čo sú prichádzajúce odkazy?
• Aké stratégie môžete implementovať urobiť väzby a prečo pomáhajú?
• Čo sú on-line adresáre a prečo sú dôležité pre SEO?
• Ako môžete optimalizovať v miestnych vyhľadávačoch?

6) Ako vyzerá úspešne optimalizovaná webová stránka?
• Ako môžete zistiť, či si podnik vybral tie správne primárne kľúčové slová pre stránku?
• Čo môžete povedať o optimalizovaní stránky okolo kľúčového slova?
• Čo môžete povedať o prepojení na iné zdroje?
• Čo môžete povedať o ponuke dobrej užívateľskej skúsenosti?
• Čo môžete povedať o podpore obsahu?
• Čo môžete povedať o zarábaní odkazov?

Vytváranie obsahu s účelom

7) Prečo je dôležité, aby bol obsah Inbound?
• Čo je to obsah?
• Patrí obsah do Inbound metodiky?
• Je 60% z predajného cyklu v rukách obchodníka?
• Môže mať obsah vplyv na predajný cyklus?

8) Ako si môžete vytvoriť pozoruhodný obsah?
• Aký je rozdiel v obsahu medzi pred a post•internetovou érou?
• Aké sú jednotlivé kroky v procese obsahu?
• Čo je definovaný obsah?
• Ako sa určuje účel obsahu?
• Aké sú rôzne formáty obsahu? Aký je rozdiel medzi týmito formátmi?
• Ako si vybrať najlepší formát pre časti obsahu?
• Čo by ste mali vziať do úvahy pri určovaní témy?
• Čo je to cesta kupujúceho?
• Aké rôzne formáty obsahu sú používané v rôznych stupňoch cesty kupujúceho?
• Aké sú najlepšie postupy pre vytváranie obsahu?
• Ako distribučný proces a obsah spolu súvisia?
• Aké sú rôzne spôsoby využitia obsahu s distribúciou?
• Prečo je dôležité analyzovať obsah?
• Aké sú rôzne metriky, ktoré môžu byť použité na meranie účinnosti obsahu?
• V čom spočíva hodnota opakovanej distribúcie obsahu?

9) Ako pozoruhodný obsah, ako vyzerá?
• Ako mám zistiť, kde zapadá ponuka obsahu do cesty kupujúceho?
• Sú rôzne typy obsahu s ponukami distribuované inak?

Základy blogovania

10) Prečo blogovanie pomáha vašemu inbound marketingu?
• Ako blogovanie pomáha prilákať nových návštevníkov?
• Ako blogovanie pomáha previesť nových leads?
• Ako môže váš blog pomôcť vybudovať dôveru s vašimi možnými zákazníkmi? Prečo je to dôležité?

11) Ako si vytvoriť úspešný blog?
• Ako si vybrať vhodnú tému blogu?
• Prečo by ste mali písať so vzdelávacím obsahom? Ako by ste písali o vašej firme?
• Aké sú spôsoby brainstormingu rôznych tém blogu?
• Prečo je dôležité robiť výskum kľúčových slov okolo tém vášho blogu?
• Na koľko tém by ste sa mali sústrediť v prípade jedného produktu a prečo?
• Čo je to pracovný názov a ako sa líši od vašej témy?
• Prečo by ste mali zahrnúť slovné spojenie do kľúčového slova v názve?
• Ako dlhý by mal byť titul vašeho blogu v priemere?
• Prečo je dôležité správne formátovanie blogu?
• Čo sú to medzery a ako to ovplyvní váš blog?
• Prečo je dôležité zahrnúť obázky do blogu a kde by mali byť umiestnené?
• Prečo je dôležité optimalizovať blog pre vyhľadávače?
• Kam by sa malo umiestniť vaše kľúčové slovné spojenie a prečo?
• Kde a prečo by ste mali zahrnúť odkazy v obsahu vášho blogu?
• Prečo by ste mali používať svoj blog ako podporu vašich iných ponúk?
• Aké sú rôzne spôsoby podpory vašich blog príspevkov?
• Akými metrikami by ste mali analyzovať a sledovať výkon vášho blogu? Čo každá metrika hovorí a ako môžete použiť tieto znalosti k zlepšeniu výkonu?
• Ako často by ste mali zverejniť blog príspevok? Prečo?

12) Ako vyzerá úspešná správa blogu?
• Ako môžete zistiť, či si podnik vybral dobrú tému na blog?
• Ako môžete povedať, či ste vybral presvedčivý titul?
• Ako môžete povedať, či bol blog riadne naformátovaný?
• Ako môžete povedať, či blog bol optimalizovaný pre vyhľadávače?
• Ako môžete povedať, či blog podporuje ďalšie ponuky a aké CTAS sú vhodné?
• Ako môžete povedať, či máte propagáciu svojich blogov?

13) Prečo majú sociálne médiá zásadný význam pre Inbound?
• V ktorých etapách môžu sociálne médiá použiť Inbound metodiky? Ako na to?

14) Ako môžete efektívne využívať sociálne médiá?
• V čom sú kupujúce persóny rozhodujúce pre sociálne médiá?
• Ako vám sociálne médiá pomôžu držať krok s trendmi v odvetví?
• Ako vám môžu sociálne médiá pomôcť s vašou obsahovou stratégiou?
• Ako môže reporting sociálnych médií pomôcť analyzovať vaše marketingové úsilie?
• Ako môže byť monitoring sociálnych médií použitý na vytvorenie stratégie sociálnych médií?
• Čo sú to toky monitoringu sociálnych médii?
• Ako sú používané kľúčové slová v monitoringu sociálnych médií?
• Aký prvý krok by mali obchodníci pri príprave stratégie sociálnych médií urobiť?
• Prečo sú personalizované odpovede pre vaše publikum v sociálnych médiách dôležité?
• Ako môžu obchodníci segmentovať ich publikum v sociálnych médiách?
• Aké sú prvky optimalizáie profilu sociálnych médií?
• Ako je možné s podnikovým manuálom sociálnych médií zlepšiť stratégiu?
• Akým spôsobom si môžete prispôsobiť obsah pre Twitter? Facebook? LinkedIn? YouTube?
• Ako môže vaša spoločnosť určiť ako myslia leads cez sociálne médiá?
• Ako môžete riadiť vaše úsilie v sociálnych médiách?
• Aké sú štandardy používané pre publikovanie v sociálnych médiách?
• Čo je to metrika, ktorá meria spotrebu obsahu?
• Čo je to metrika, ktorej opatrenia merajú generovanie leads?
• Ako často by obchodníci mali kontrolovať svoje výsledky v sociálnych médiách?

15) Ako vyzerá úžasný sociálny obsah?
• Ako môžete zistiť, či podnik nasledoval osvedčené postupy sociálneho vydavateľstva?
• Ako môžete zistiť, či podnik nasledoval monitorovanie osvedčených postupov?

Lákavé kliknutie s výzvou k akcii

16) Ako používate výzvu k akcii (CTA)?
• Čo je to CTA?
• Ako pomoc CTA premení návštevníkov na leads?
• Akú úlohu hrá CTA v procese konverzie?
• Kde používate CTA?

17) Ako vytvoriť úspešné CTA?
• Aký druh slov môžete použiť na CTA aby návštevníci prijali výzvu k akcii?
• Ako kľúčové slová o vašej ponuke a vstupnej stránke ovplyvňujú CTA?
• Ako môžu vizuálne aspekty CTA, ako je veľkosť alebo farba, pomôcť pritiahnuť pozornosť návštevníkov?
• Kam by sa malo umiestniť CTA v e•maily? V blogu? Na webových stránkach?

18) Ako vyzerá efektívne CTA?
• Ako merať efektivitu CTA?
• Aká je to správna miera prekliku cielene zamierená na CTA?
• Aká je správna miera prekliku “odoslať” so zameraním na CTA?

Anatómia Landing Pages

19) Ako používame Landing Page?
• Čo je to Landing Page?
• Ako Landing Page získava informácie o návštevníkoch vašich webových stránok?
• Ako sa vstupná stránka hodí do konverzného procesu?
• V ktorej fáze Inbound metodiky je Landing Page (vstupná stránka)?
• Kde môže dôjsť ku konverznému procesu počas kupujúceho cesty?

20) Ako vytvoriť úspešné vstupné stránky?
• Aké druhy slov je potrebné zahrnúť do titulky vstupnej stránky?
• Môžete hovoriť o úspechu vašej spoločnosti na vstupnej stránke?
• Ako detailné vysvetlenie ponuky by malo byť?
• Aké sú niektoré spôsoby umiestnenia vizuálneho dôrazu v prospech ponuky?
• Ako dlhý by mal byť formulár na vstupnej stránke?
• Aké druhy otázok by ste sa mali opýtať vo formulári?
• Aký je prínos sociálneho zdieľania vrátane ikony pre cieľovú stránku?

21) Ako majú efektívne Landing Pages vyzerať?
• Ako merať efektivitu vstupnej stránky?
• Čo je to cieľ dobrej miery konverzie pre cieľovú stránku?
• Čo je to test prehliadania?
• Aký je účel testu prehliadania?

Návod na ďalší krok s Thank You Pages

22) Ako sa používa stránka s poďakovaním?
• Čo je to stránka s poďakovaním?
• Ako stránky s poďakovaním zapadajú do konverzného procesu?
• Ako sa stránky s poďakovaním líšia od vkladaného odkazu ďakujem vám?

23) Ako vytvoriť úspešné ďakujem stránky?
• Ako nastaviť správne očakávania toho, čo sa bude diať ďalej na ďakujem stránke?
• Ako zobrazenie menu navigácie “ďakujem vám” stránke pomáha
• Ste povinní používať CTA na “ďakujem vám” stránke?
• Môže ďakujem stránka rozšíriť dosah na vaše sociálne médiá?

24) Ako vyzerajú efektívne “ďakujem vám” stránky?
• Ste schopní pochopiť pri skúmaní ako dostať ponuku do “ďakujem vám” stránky, alebo čo sa stane ďalej?
• Môžete určiť, aké typy dodatočného obsahu ponúknete na “ďakujem vám” stránke?
• Generovanie Leads, alebo čo sa bude diať ďalej aby ste sa posunuli do kupujúceho cesty?

Posielanie správneho e-mailu správnej osobe

25) Prečo je e-mailový marketing stále dôležitý?
• Ako môžete e-mailom premeniť leads na zákazníka?
• Ako môžu obchodníci používať e-mail k potešeniu zákazníkov?

26) Ako poslať ten správny e-mail správnej osobe?
• Ako je kupujúca persóna a cesta kupujúceho dôležitá pre odosielanie skvelých e-mailov?
• Aké rôzne typy dát môžete použiť na segmentáciu vašich e-mailových príjemcov?
• Priemerná strata zo zoznam e-mail adries je 25% ročne. Aké sú niektoré dôvody pre ktoré k tomu dôjde?
• Ako sa môžete vyhnúť, že sú vaše e-maily označené ako spam? Čo ovplyvňuje vaše e-maily aby boli označené ako spam?
• Aký typ obsahu je vhodný, aby e-maily viedli fázami povedomia kupujúceho? Etapa pozornosti? Rozhodovacia fáza?
• Ako je úspech vášho e-mailový marketingu viazaný na zvyšok Inbound stratégie?
• Čo je to výchova Leads?
• Aké sú niektoré príklady efektívnych cieľov pre posielanie e-mailu?
• Ako emailová personalizácia ovplyvňuje úspech vášho e-mailu?
• Čo je to akcie schopný jazyk a kde je ho možné použiť vo vašom e-maily?
• Čo zabezpečuje klasifikáciu merania?
• Čo otvára klasifikáciu merania?
• Čo je to tlačidlo merania kliku?
• Prečo je dôležité, aby ste A / B testovali vaše e-maily?
• Aký je rozdiel medzi tvrdým a mäkkým skokom?
• Ako môžete optimalizovať svoje e-maily, aby vyzerali dobre na mobilných zariadeniach?

27) Ako má skvelý email vyzerať?
• Kde sú vhodné miesta na CTA v e-maily?
• Je vhodné mať viac ako 1 CTA v e-maily?
• Aké sú rôzne spôsoby rozširovania dosahu vašich e-mailov?
• Akými rôznymi komponentami môžete pridať e-mail k podpore svojho obsahu?
• Aké sú hlavné zložky dobrého podpisu v e-maile?

Sila Smarketingu

28) Prečo je smarketing rozhodujúci pre úspech Inbound marketing?
• Čo je smarketing?
• Kde smarketing zapadá do Inbound metodiky?
• Ako smarketing zvyšuje výsledky príjmov pre organizácie?

29) Ako smarketing ovplyvňuje výsledok?
• Aké sú výhody viazaných marketingových kanálov na predajné kvóty?
• Prečo sú persóny dôležité pre úspešný smarketing?
• V ako veľkých spoločnostiach smarketing funguje najlepšie?

30) Aké kroky je nutné začleniť do vašej organizácie smarketingu?

Hurá, tu ste pochopili, že ide o prístup zameraný na prilákanie zákazníkov prostredníctvom obsahu a interakcie, ktoré sú relevantné a užitočné a NIE SU PRERUŠOVANÉ. Potenciálni zákazníci podnik po implementácii nájdu prostredníctvom kanálov, ako sú blogy, vyhľadávače a sociálne médiá - na rozdiel od pasívneho marketingu, ktorý bojuje o pozornosť. Vytvorením obsahu, ktorý je navrhnutý tak, aby riešil problémy a potreby ideálnych zákazníkov, bude lákať kvalifikovaných leadov a budovať dôveru a dôveryhodnosť pre spoločné podnikanie..

Určite máte ešte mnoho nezodpovedaných otázok.
Pomôžeme vám, pretože vás máme radi.

 All works

Tento web používá k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte.

Od 25. mája 2018 zdieľame všetky informácie o novinkách Virtue v súlade s GDPR a vyhlásením o ochrane súkromia.